НАЧАЛО

МАШИНИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ

НОВИНИ

КОНТАКТИ

EN

Бланшор - охладител

Бланшор - охладител

blansor

Универсален Бланшор - Охладител
Модели : BWL-2 / BWL-3 / BWL-4

Машината е съвременен универсален тип и е предназначена за бланширане и охлаждане на всички видове зеленчуци независимо дали са потъващи или плуващи във вода.
Термичната обработка се извършва с гореща вода. Температурата на бланширане се поддържа автоматично чрез термо-регулираща система "Данфос".

Времето на бланширане и охлаждане се променя съгласно технологичния режим чрез инверторно управление.
Производителност : от 1000 до 5000 кг/час в зависимост от модела.
Топлоизточник може да бъде пара или електричество.