НАЧАЛО

МАШИНИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ

НОВИНИ

КОНТАКТИ

EN

Линия за производство на белени и небелени домати

Линия за производство на белени и небелени домати

Инсталацията за белени домати е в два варианта:
Модел:РРТ-1,5 с производителност 1500 кг/час , Инсталирана мощност - 8,1 квт, Разход на пара - 170 кг/час, Разход на вода - 2 м. куб/час
варианта:
Модел:РРТ-3 с производителност 3000 кг/час , Инсталирана мощност - 10 квт, Разход на пара - 320 кг/час, Разход на вода - 4 м. куб/час.

Машина за дообелване на домати е в два варианта:
Модел: ТРМ-2 с производителност 2000 кг/час ,
Инсталирана мащност - 2,2 квт,
Разход на вода - 0,5 м. куб/час
Модел: ТРМ-4 с производителност 4000 кг/час ,
Инсталирана мощност - 3,0 квт,
Разход на вода - 0,8 м. куб/час

doobelvac  vakuumparenbelac