НАЧАЛО

МАШИНИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ

НОВИНИ

КОНТАКТИ

EN

Линия за преработка на ягоди за замразяване

Технологична линия за преработка на ягоди за замразяване

shema strawb

 

Ягодите се инспектират, измиват се в Универсална миячна машина. Преминават към двойна лента, на която се отсраняват дръжките и листенцата.

Те се поставят на долната лента. Почистените ягоди влизат в подсушител за отстраняване на повърхностната влага.

В края на подсушителя, ягодите се събират в подходящи щайги, които се нареждат в замразвателни колички.