НАЧАЛО

МАШИНИ

ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ

НОВИНИ

КОНТАКТИ

EN

Линия за преработка на череши и вишни за замразяване

Линия за преработка на череши и вишни за замразяване

shemacereshi

2. Технологична линия за преработка на череши и вишни

Производителност - І вариант: до 1000 кг/час ; Втори Вариант: до 3000 кг/час

Черешите и вишните се инспектират, измиват се в Универсална миячна машина. Дръжките се отстраняват в Дръжкочистачна машина.

Чрез Калибратор се калибрират в 2 или 3 класи и се подават в Костилковадачни машини работещи за всяка класа/калибър.

Костилковадачните машини имат опция за ориентиране на плодовете така, че костилката се изважда от мястото където е била дръжката.

Така най-добре се съхранява целостта на плода, особено когато се използват за коктейлни производства.

Накрая подготвените череши и вишни се подсушават от повърхностната влага на Подсушителна трисекционна машина използваща флуидизационния принцип.

Готовите плодове се замразяват в флуидизационни инсталации при непрекъснат режим на работа.

3. Калибриране, Опаковане и Съхранение

След процеса замразяване, ягодите се калибрират в 4 класи.

Малините се калибрират в 2 или 3 калибъра, като от начупените плодове се прави малинов грис на Роторна машина. 

Черешите и вишните също се калибрират след замразяване - но само в случаите когато се използват за коктейлни производства. В този случай се калибрират в 3 калибъра.

Опаковането на замразените плодове и зеленчуци се извършва на Автоматична опаковъчна машина работеща на тегловен принцип.

Съхранението на замразените продове и зеленчуци се извършва в хладилни камери при температура /-18 до - 22/ градуса С.

Вишните се съхраняват при температура /- 26/ градуса С .